Създаване

СИПОБ е учредено на 7-ми ноември 2008 г. в София на учредително събрание, на което пет водещи обучаващи институции в системата на професионално обучение на възрастни вземат решение за своето обединение:

  • Асоциация „Знание“
  • Центровете Jobs
  • БГЦПО Плевен
  • БГЦПО Пазарджик
  • БГЦПО Стара Загора

В последствие – от 2010 година, към СИПОБ се присъединяват и двата нови БГЦПО в градовете Смолян и в Царево.

Официалната среща по повод учредяването на СИПОБ е проведена на 19.03.2009 г. в сградата на посолство на ФР Германия, в заседателната зала на Дружество за техническо сътрудничество (GTZ), в присъствието на гости от страната и Германия и с личното участие на Президента на „Европейската асоциация на институциите за професионално обучение” (EVBB) г-н Бертолд Кун и генералния секретар г-н Петер Бакфиш. СИПОБ работи тясно с членовете в мрежата на EVBB.